Y Siop / Shop

Siop @ Yr Eagles


Mae'r siop yn cynnwys ystod eang o hanfodion. Gyda detholiad o gynnyrch lleol ar werth.

The shop contains a wide range of essentials. With a a selection of local sourced products for sale.

Be sydd ar gael.....


Beth bynnag 'da chi'n ddigwyl brynu o fewn siop y pentref, mae'n debyg ein bod yn ei werthu! Os na, byddwn yn gwneud ein gorau i geisio ei gael i chi. Rydym yn gwerthu yr hanfodion-papurau newydd, detholiad eang o gylchgronau, llaeth, bara, cynnyrch lleol gan gynnwys rhai o'n cynnyrch ein hunain a gynhyrchwyd gan ein fferm yn Rhydymain.


Credwn, drwy gefnogi busnesau lleol eraill, gan werthu eu cynnyrch ein bod yn helpu i gyflogi pobl leol, ac yn cyfranu i dyfu ein heconomi leol. Galwch draw yn fuan!


What's availabe.....

Whatever you want within a convenient store, we probably sell it! If not we'll do our best to get it. We sell the basics - newspapers, a wide selection of magazines, milk, bread, local produce including some of our own home produce, from our farm in Rhydymain.

 

We believe, that by supporting other local businesses, and retailing their products and produce, we are assisting in the employment, of local people, and contributing in the growth of our local economy. Please cal by soon!

 


Rhai o'n Cyflenwyr /

Some of our suppliers....