Bwydlen - Menu

Ein Bwydlen

Prif Fwydlen a Phwdinau


Pryd o fwyd da yw uchafbwynt unrhyw ddiwrnod, a gyda chymaint o gynnyrch cwsmeriaid. Fel y ffefrynnau  mewn sawl tŷ tafarn, byrgyr cig eidion/cig oen wedi'i ffrio, gyda chaws Llŷn wedi'i doddi neu ffiled brest cyw iâr ffres gyda saws gwin gwyn a madarch, gallwch fod yn siŵr o rywbeth blasus. Rydym yn falch o gynnig bwydlen helaeth a dychmygus yn seiliedig ar blanhigion hefyd, a gellir addasu llawer o'n prydau i ateb eich gofynion dietegol, dim ond i chi roi gwybod i ni sut y gallwn helpu.


Os yw'n well gennych fyrbryd syml, mae gennym ddewis helaeth hefyd, yn ogystal â bwydlen i blant apelgar.Our Menu


A good meal is the highlight of any day, and with so much excellent Welsh produce at our fingertips, it’s easy to offer our customers delicious food. From pub favourites like succulent Homebred beef/lamb burger; with melted Llŷn cheddar cheese or our fresh chicken breast fillet pan fried with white wine and mushroom sauce, you can be sure of something delicious. We’re proud to offer an extensive and imaginative plant-based menu too, and many of our meals can be adapted to meet your dietary requirements, just let us know how we can help.


If you prefer a simple snack, we’ve got that covered too, as well as an appealing children’s menu.

I archebu bwrdd ffoniwch:

To book a table please call:


01678 540278