Bwydlen - Menu

Yr Eagles, Llanuwchllyn

Y Fwydlen

Rydym yn falch iawn o'n henw da am gyflwyno bwydlen o fwydydd sydd wedi’i goginio gartref. Defnyddir cynnyrch lleol ac fe welwch y ffefrynnau traddodiadol megis cig oen, cig eidion a physgod ffres ochr yn ochr a bwydydd mwy anarferol megis stec sharc! Bydd llysieuwyr hefyd yn cael eu synnu o'r dewis sydd ar gael.

 

Nodwedd boblogaidd ac anarferol yr Eagles yw y cig eidion, porc, llysiau ac wyau sy’n cael eu cynhyrchu ar y fferm deuluol yn Rhydymain.!

 

Mae bwydlen i blant arbennig ac rydym dynnu dŵr o'ch dannedd ymhellach gyda geg dyfrio dewis o losin.

 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau eich ymweliad a’r Eagles ac rydym o gobeithio hefyd eich bod wedi eich plesio gyda’ch pryd o fwyd.

 

Oherwydd poblogrwydd y bwyd a weinir cynghorir eich bod yn archebu ymlaen llaw, yn enwedig ar benwythnosau.

 

Bwydlen Prydau Ysgafn

 

Bwydlen

 

Bwydlen Pwdinau


Rhestr Diodydd 

Menu

We are very proud of our reputation for presenting a menu of home cooked dishes. Using local produce, you will find the traditional favourites such as lamb, beef and fresh fish alongside the more unusual such as shark steaks. Vegetarians too will be pleasantly surprised at the choices on offer.

 

A popular and unusual feature at The Eagles Inn is that beef, pork, vegetables and eggs are produced on the family farm in Rhydymain.

 

There is a special children’s menu and we tantalise your taste buds further with a mouth watering choice of sweets.

 

We hope you enjoy your visit to The Eagles Inn and we particularly hope that you enjoy your meal.

 

Such is the popularity of the food served, advance booking, particularly at weekends, is advised.


 Light Meals Menu

 

Main Menu

 

Dessert Menu


Drinks List 

Daily Post

Taste Test

Cafwyd ymwelid gan ohebwyr y Daily Post i brofi'r bwyd a'r lleoliad yn ystod mis Mai 2008


A Daily Post Taste Test was undertaken by the Daily Post in May 2008


Some of the comments notes in the review by Lowri Rees:


'The menu offers choices of meat, fish and vegetarian options, all freshly prepared'


'The starters were generous, tasty, homemade and well presented'


'The food is superb – perfectly cooked and presented, and plentiful. The staff are all local and were pleasant and accommodating'


Click here for a copy of the article.