Coronavirus

Yr Eagles, Llanuwchllyn
CORONAVIRUS (COVID-19)Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Gyfunol y dylai tafarndai a bwytai gau er mwyn ceisio atal i'r feirws corna ledaenu. Ni fyddwn o heno (20 Mawrth), yn gweini bwyd na diodydd.


Bydd y siop yn parhau ar agor rhwng 07:15 - 15:00


Byddwn yn darparu pryd ar glyd i drigolion lleol yn unig o ddydd Llun 30 o Fawrth ymlaen


Ffoniwch 01678 540278 am fanylion pellach.


Diolch am eich cefnogaeth.

---------------------------------


Following the announcement by the Welsh and UK Government that all public houses and restaurants should close to stop the spread of the virus, we will from tonight (20 March), not be able to serve food and drinks on our premises.


The shop will continue to be open between 07:15 - 15:00.


We will be providing meals on wheels to local residents only, from Monday the 30 March onwards.


Please call 01678 540278 for more information.


Thank you for your support.


Eleri a Meirion a'r staff

20/03/2020