clobach


Croeso - Wecome

Trefniadau Dros Dro / Temporary Arrangements

Mae ein oriau agor wedi newid yn sgil cyfnod y clo bach Covid-19 

Our opening hours have changed due to Covid-19 firebreak.


Dydd Llun /Monday - 7.00 - 3.00 (siop yn unig shop only)

Dydd / Mawrth / Tuesday - 7.00 - 3.00 (siop yn unig / shop only)

Dydd Mercher / Wednesday 7.00 - 8.00 (bwyd i fwya allan / takeaway 5.30 - 8.00)

Dydd Iau / Thursday 7.00 - 8.00 (bwyd i fwya allan / takeaway 5.30 - 8.00)

Dydd Gwener / Friday 7.00 - 8.00 (bwyd i fwya allan / takeaway 5.30 - 8.00)

Dydd Sadwrn / Saturday 7.00 - 8.00 (bwyd i fwya allan / takeaway 5.30 - 8.00)

Dydd Sul / Sunday 7.00 - 8.00 (bwyd i fwya allan / takeaway 5.30 - 8.00)


Nodwch os gwelwch yn dda - mae'n rhaid gwisgo mwgwd drwy'r amser. 

Please note - facial masks must be worn at all times. 
Mae ein bwydlen tecawe yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau am brisiau rhesymol.

Our takeaway menu offers a range of popular foods at reasonable prices.
Hawlfraint © Cedwir Pob Hawl / Copyright © All Rights Reserved Yr Eagles 2020