Covid-19


Croeso - Wecome

Trefniadau Dros Dro / Temporary Arrangements

Mae ein oriau agor wedi newid yn sgil Covid-19 - gweler ein oriau agor dros dro drwy glicio ar y linc isod.

Our opening hours have changed due to Covid-19 - click on the link below for our temporary opening hours.
  Mae ein bwydlen tecawe yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau am brisiau rhesymol.

  Our takeaway menu offers a range of popular foods at reasonable prices.
 Trefniadau ar gyfer diodydd y bar a bwyd tu allan

  • DIM MYNEDIAD i’r adeilad oni bai fod angen defnyddio’r toiled
  • Bwyd a diod ar gael yn yr ardd a’r maes parcio
  • Os gwelwch yn dda eisteddwch wrth y bwrdd dynodedig a bydd aelod o staff yn dod at y bwrdd i gymryd eich archeb
  • Gofynnwn yn garedig am daliad di-wifr (os yn bosib) ar ôl pob archeb.
  • Mae’n rhaid eistedd wrth y bwrdd drwy’r amser:

     **Os na fydd y rheolau yn cael eu dilyn bydd dim opsiwn gennym ond gofyn i chi adael **


 Arrangements for bar drinks and takeaway food

  • NO ENTRY to the building unless for toilet use
  • Food and drink available from the beer garden and car park
  • Please be seated at the designated table and a member of staff will take your order by the table
  • We ask kindly for contactless payments (if possible) upon every order
  • You must be seated at your table at all times

     **If the rules cannot be followed you will kindly be asked to leave**Cysylltwch â ni / Contact Us

Hawlfraint © Cedwir Pob Hawl / Copyright © All Rights Reserved Yr Eagles 2020