Covid-19


Croeso - Wecome

Trefniadau Dros Dro / Temporary Arrangements

Mae ein oriau agor wedi newid yn sgil Covid-19 - gweler ein oriau agor dros dro drwy glicio ar y linc isod.

Our opening hours have changed due to Covid-19 - click on the link below for our temporary opening hours.
Mae ein bwydlen tecawe yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau am brisiau rhesymol.

Our takeaway menu offers a range of popular foods at reasonable prices.
Trefniadau ar gyfer bwyd a diod

 Yn unol a rheoliadau Llywodraeth Cymru

 • Gofynir yn garedig i chi archebu bwrdd o flaen llaw
 • Dylai pawb weithredu yn unol a rheolau Llywodraeth Cymru drwy gadw dwy fedr arwahan
 • Oherwydd ein bod yn gweithredu rheol dwy fedr bydd llai o fyrddau ar gael
 • Nid ydym yn derbyn cwn tu mewn i'r adeilad ar hyn o bryd
 • Gofynwn yn garedig i chi eistedd wrth y bwrdd dynodedig a bydd aelod o staff yn dod at y bwrdd i gymryd eich archeb
 • Gofynnwn yn garedig am daliad di-wifr (os yn bosib) ar ôl pob archeb
 • Caniateir uchafswm o ddwy awr ar gyfer pob bwrdd
 • Mae’n rhaid eistedd wrth y bwrdd drwy’r amser

     **Os na fydd y rheolau yn cael eu dilyn bydd dim opsiwn gennym ond gofyn i chi adael **


Arrangements for food and drinks

 In line with Welsh Government regulations

 • Please book your table in advance
 • All should adhere to the Welsh Government two meter social distancing rule
 • As a result of the two meter rule there will be a reduction in the number of tables available
 • Dogs are currently not permitted inside the premises
 • Please be seated at the designated table and a member of staff will take your order
 • We ask kindly for contactless payments (if possible) upon every order
 • All table bookings is for a maximum of two hours
 • You must be seated at your table at all times

     **If the rules cannot be followed you will kindly be asked to leave**


Hawlfraint © Cedwir Pob Hawl / Copyright © All Rights Reserved Yr Eagles 2020