clobach

Croeso - Wecome

Trefniadau Dros Dro / Temporary Arrangements

Mae ein oriau agor wedi newid yn sgil cyfnod y clo bach Covid-19 

Our opening hours have changed due to Covid-19 firebreak.

Nodwch os gwelwch yn dda - mae'n rhaid gwisgo mwgwd drwy'r amser. 

Please note - facial masks must be worn at all times. 

Mae ein bwydlen tecawe yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau am brisiau rhesymol.

Our takeaway menu offers a range of popular foods at reasonable prices.