Cartref - Home

Yr Eagles, Llanuwchllyn

Croeso

Mae'r Eagles yn adeilad cerrig traddodiadol ac yn ôl pob sôn yn hen dy fferm sydd cyn hyned ag eglwys y plwyf.

 

Mae'r Eagles yn dŷ tafarn cyfforddus sydd gyda digon o le i chi ymlacio. Mae dewis helaeth o gwrw ynghyd â gwinoedd a gwirodydd o safon uchel ar gael yn y bar.

 

Mae’n dafarn traddodiadol Cymreig gyda thrawstiau isel, lle tân agored, gardd gwrw ac ystafell fwyta sy’n ymfalchïo mewn bwydlen y byddai'n destun eiddigedd mewn llawer i fwyty! Mae'n dafarn boblogaidd sy'n arbennigo mewn bwydydd cartref o safon.

 

Ceir croeso cynnes yma gan y perchnogion Eleri a Meirion Pugh, sydd wedi bod yn rhedeg y dafarn ers 2003.

 

Welcome

The Eagles Inn is a wonderful stone built building, it is said to be an old farm house which is even older than the parish church.

 

The Eagles Inn’s comfortable and spacious airy rooms has plenty of space for you to relax. It has a well stocked bar including real ales, fine wines and spirits.

 

It is an authentic, low beamed Welsh public house,with a beer garden and a dining room which boasts a menu which would be the envy of many a restaurant! It is a populat public house which specialises in high quality home cooked food.

 

A warm welcome awaits you from the proprietors Eleri and Meirion Pugh, which have been running the public house since 2003.

 

Siop - Shop

Mae'r siop yn agored pob dydd o 7.00 yb

The shop is open daily from 7.00am