Cysylltu - Contact Us

Yr Eagles, Llanuwchllyn


Gellir cysylltu a ni drwy'r ffôn 01678 540278 neu e-bost eagles-inn@btconnect.com


You can contact us by by telephone 01678 540278 or e-mail eagles-inn@btconnect.com

www.CasinoVergleich24

Sut i'n cyrraedd

Rydym wedi ein lleoli ym Mhentref Llanuwchllyn sydd tua 15 milltir o Ddolgellau a 5 milltir o dref Y Bala.


Wrth droi i fewn i bentref Llanuwchllyn o'r A494 rydym wedi ein lleoli ar y chwith tua 100 medr o'r brif ffordd.


Directions

The We are located within the village of Llanuwchllyn, which is approx. 15 miles from Dolgellau and 5 miles from Bala.


After turning into the village of Llanuwchllyn from the A494 we arelocated on the right hand side about 100 meters from the main road.