Cartref - Home

Yr Eagles, Llanuwchllyn

Croeso

Mae'r Eagles yn adeilad cerrig traddodiadol ac yn ôl pob sôn yn hen dy fferm sydd cyn hyned ag eglwys y plwyf.


Mae'r Eagles yn dŷ tafarn cyfforddus sydd gyda digon o le i chi ymlacio. Mae dewis helaeth o gwrw ynghyd â gwinoedd a gwirodydd o safon uchel ar gael yn y bar.


Mae’n dafarn traddodiadol Cymreig gyda thrawstiau isel, lle tân agored, gardd gwrw ac ystafell fwyta sy’n ymfalchïo mewn bwydlen y byddai'n destun eiddigedd mewn llawer i fwyty! Mae'n dafarn boblogaidd sy'n arbennigo mewn bwydydd cartref o safon.


Ceir croeso cynnes yma gan y perchnogion Eleri a Meirion Pugh, sydd wedi bod yn rhedeg y dafarn ers 2003.


Welcome

The Eagles Inn is a wonderful stone built building, it is said to be an old farm house which is even older than the parish church.


The Eagles Inn’s comfortable and spacious airy rooms has plenty of space for you to relax. It has a well stocked bar including real ales, fine wines and spirits.


It is an authentic, low beamed Welsh public house,with a beer garden and a dining room which boasts a menu which would be the envy of many a restaurant! It is a populat public house which specialises in high quality home cooked food.


A warm welcome awaits you from the proprietors Eleri and Meirion Pugh, which have been running the public house since 2003.


 

Oriau Agor / Opening Hours

Siop

7.30am tan yn hwyr

Bwyd

Amser Cinio 12.00pm - 2.00pm

Bwyd Nos 6.00pm - 9.00pm

Bar

Sul, Llun, Mawrth a Mercher

11.00am - 11.00pm

Iau, Gwener a Sadwrn

11.00am - 12am

 

Shop

7.30am until late

Food

Lunch time 12.00pm - 2.00pm

Evening Meals 6.00pm - 9.00pm

Bar

Sun, Mon, Tue & Wed

11.00am - 11.00pm

Thur, Fri & Sat

11.00am - 12.am 

 

Siop - Shop


Mae'r siop yn agored o 7.30 pob bore.

Ceir amrywiaeth o hanfodion ynghyd â dewis helaeth o gynnyrch cartref a lleol.


The siop is open from 7.30 every morning. A range of essentials are available as well as a wide range of home and local produce.


Oriau Agor dros y Nadolig

25 Rhagfyr - Wedi Cau

26 Rhagfyr Siop yn unig 8.30am - 10.30am

27 Rhagfyr Siop yn unig 8.30am - 10.30am


Christmas opening hours

25 December - Closed

26 December Shop only 8.30am- 10.30am

27 December shop only 8.30am - 10.30am